Sukututkijatapaaminen Mikkelissä 20.4.2024

Seuran sukututkimusta edistettiin 20.4.2024 Mikkelissä.

Tämä sukututkijatapaaminen oli lajissaan neljäs seuran lähihistoriassa. Paikalla oli yksitoista sukujuuriltaan pohjoiskarjalaisia,
eteläsavolaisia ja pohjoissavolaisia sekä rajantakaisia karjalaisia.

Yhteisten sukulinjojen löytämistä on edistänyt se, että nyt Mikkeliin kuin aiempiinkin tapaamisiin on tullut myös uusia osallistujia. Esittäytymiskierroksella ja pienryhmäporinoissa saatettiin ounastella ja todeta, että yhteisiä sukulinjoja löytyi pohjoiskarjalaisille Vaivion, Kontiolahden ja Pielisen seudulla eläneille
sukuhaaroille. Parhaassa tapauksessa kuten tällä kertaa sukulaiset tapaavat toisensa ensimmäistä kertaa.

Etelä-Savon alueelta kuultiin Ristiinasta muuttaneen Johan Martikaisen (s. 1746) laajasta suvusta. Johan muutti perheineen Puumalaan, jossa sittemmin sama tila on ollut suvun asuttamana jo yli 200 vuotta. Sukukokouksia he ovat pitäneet vuodesta 1924 alkaen ja pitävät edelleen. Suvun sukulaisuussuhteet tunnetaan hyvin ja sukuluetteloa on pidetty yllä nykypolviin asti.

Liisa Raatikainen kertoi seuran ensimmäisestä sukukirjahankkeesta.
Sukukirjaa valmistellaan vuonna 1676 syntyneen, Pielisjärvellä eläneen Lauri Martikaisen jälkeläisistä aina nykypäivään asti. Liisa on tehnyt hyvin mittavaa sukututkimusta Laurin jälkeläisistä nykypäivään asti. Sukututkimuksessa on tällä hetkellä 8753 henkilöä, joista 1215 Martikainen –nimellä. Perheitä on 1403. Aineisto kasvaa edelleen. Kirjaan on tarkoitus sisällyttää sekä mies- että naislinjat. Laurin sukuhaaraan kuuluvilla on ollut yhteisiä tapaamisia vuodesta 2003 lähtien.

Sukukirjatoimituskunnassa Liisa vastaa sukututkimuksesta, Marjatta Karkkulainen kerää kirjoituksia ja Antti Martikainen kuvia sekä tietoja kuvista. Lisäksi ryhmässä ovat Anna-Liisa Martikainen ja Pirjo Karinen.
Toivottavaa on, että sanomaa tämän sukukirjan teosta levitetään laajasti ja
innostetaan mukaan. Pidettiin tärkeänä, että myös muista sukuhaaroista, jotka eivät sisälly nyt valmisteltavaa sukukirjaan, kerättäisiin talteen suvun valokuvia, tarinoita, muisteluita ym. tietoja. Sukukirjan tuottamiseen tarvitaan aina laajan sukujoukon panosta. Seuran Facebookissa on albumi, jonne voi viedä valokuvia tunnistettavaksi.


Pohdinnassa ja suunnitteilla on myös, voitaisiinko sukukirjan tiimoilta järjestää erillisiä Laurin sukuhaaraan kuuluvien tapaamisia. Tähän palataan myöhemmin.

Antti Martikainen esitteli sukuseuran Kulkureitti –projektin kiinnostavia DNA-tutkimusten tuloksia. Martikaisia on etäosumien pohjalta tähän mennessä löytynyt neljä haaraumaa: savolaisia, karjalaisia ja itäsuomalaisia sekä länsisuomalaisia. Itäsuomalaisesta sukuhaarasta Antti esitteli aikapuuta esi-isien nimillä täydennettynä. DNA –testien tuloksista on lisää seuran verkkosivuilta.


Vaikka tähän mennessä tehdyt DNA-testit osoittavat sukulaisuuden, lisää testejä vielä tarvitaan ja nimenomaan Big Y-700 –testejä. Parhaillaan odotellaan yhden uuden Big Y-700 –testin valmistumista. Lisäksi selvitetään yhdestä rajantakaisen Karjalan sukuhaarasta jo otetun serkkutestin tuloksien osumaa muihin testituloksiin ja etsitään, löytyisikö samasta sukuhaarasta myös DNA –testin ottaja. Myös Etelä-Savon Martikaisista toivotaan löytyvän DNA –testin ottajia.

Seura suosittaa testien tilaamista Family Tree DNA:n kautta.
FTDNA:n järjestelmään on avattu projekti ”Martikainen DNA”, johon jokainen DNA-testattu Martikainen voi halutessaan liittyä.

Seuraava sukututkijatapaaminen pidetään Lahdessa. Ajankohta tarkentuu myöhemmin. Sovittiin, että tapaaminen sijoitetaan kahden seuraavan sukukokouksen väliseen aikaan.