Sukututkijatapaaminen 11.2.2023


Edistääkseen sukututkimusta seura järjestää yhteisen tapaamisen jäsenilleen, jotka tekevät Martikaisista sukututkimusta tai joilla on hallussaan valmiita sukututkimuksia.
Sukututkimustapaaminen on lajissaan toinen seuran lähihistoriassa. Edelliseen tapaamiseen kokoontui kymmenen tutkijaa. Nyt järjestettävä maksuton tapaaminen on lauantaina 11.2.2023 klo 12-16 Vantaalla Hotelli Tikkurilassa (Läntinen Valkoisenlähteentie 52, 01300 Vantaa). Seura tarjoaa kahvin ja teen pullineen. Tapaamiseen ilmoittautui 15 henkilöä. Tilaisuuden annista vastaavat seuramme sukututkimuksen vetäjä Liisa Raatikainen ja Irma Maikkula.


Miten tiedot seuran käyttöön?

Sukututkijoiden yhteinen tapaaminen on vapaamuotoinen tutustumis- ja keskustelutilaisuus.

Aiheena on esimerkiksi
- miltä alueilta ja kuinka paljon tutkimuksia on tehty
- miten saisimme sukututkimukset kootuksi parhaiten, jotta tiedot olisivat sukuseuran käytettävissä
- yhteisien sukulinjojen löytäminen tutkimuksistamme
- mahdollisuudet selvittää kirkonkirjoista avoimiksi tai epäselviksi jääneitä asioita DNA-testein
- DNA-testin (oli kyse ns. serkku- tai Martikais-isä-testi) jo tehneiden henkilöiden selvittäminen. Myös tieto siitä, minkä yrityksen kautta testi on tehty, on tarpeellinen.
- Antti Martikaisen tilannekatsauksen pohjalta keskustelu sukuhaarojen välisten yhteyksien selvittämisestä DNA-tutkimusta käyttäen.

Aihepiiri on pitkälti sama kuin keväällä 2022 pidetyssä tapaamisessa ja edelleen hyvin ajankohtainen. Uudet osallistujat tuovat oman antinsa keskusteluun. Yhdessä työstämme asioita eteenpäin.
Tapaaminen on erityisen ajankohtainen myös siksi, että sukuseuran Kulkureitti -nimisenä tunnetussa projektissa on saatu kiinnostavia tuloksia DNA-tutkimusta käyttäen. Sukuseuran hallitus on päättänyt projektin jatkamisesta, mutta tarkemmat toimenpiteet selviävät myöhemmin.

Mahdolliset tiedustelut
Irma Maikkula, p. 045 316 3310, Liisa Raatikainen, p. 045 111 0855

Sukuseura Martikainen ry on perustettu 13.6.2009. Yhdistyksen
tarkoituksena on selvittää Martikaisen sukujen vaiheita ja historiaa, vaalia
sukujen perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta sukujen jäsenten
keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi.

Toiveenamme on lisätä Martikaisten keskinäistä kanssakäymistä ja saada
taltioiduksi sukujen tarinoita, valokuvia ja muuta arkistoa tuleville
jälkipolville. Sukuseuran tarkoituksena on myös auttaa sukututkimukseen tarvittavien tietojen keräämisessä.

Sukuseura Martikainen on sukunimiseura. Kaikki Martikais-sukuiset ovat tervetulleita mukaan toimintaan.